Cayma, iptal ve iade koşulları

CAYMA HAKKI, İPTAL ve İADE KOŞULLARI


 1. SATICI’nın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini, cayma, iptal ve iade koşulları ile gizliliğe ilişkin hükümleri kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Taraflar, SATICI’nın internet sitesi üzerinden yapılan alışverişte yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve yönetmeliklere tabidir. 
 3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
 4. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 5. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde toplam bedel ALICI’ya iade edilmek zorundadır.
 6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 7. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın banka havalesi ya da EFT ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde ödemeyi yapan banka hesabına ödenir. ALICI’nın Iyzico ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile yaptığı ödemelerin iadesi 7 iş günü içinde gerçekleştirilir. Bu bedelin banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICI’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 2. Ürün teslim edildikten sonra, ALICI’nın  ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
 3. Mevzuat gereği mesafeli satış sözleşmelerinde, ALICI ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ve SATICI’ya bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir. Bununla birlikte ALICI’nın özel talebi ile hazırlanan kişiye özel ürünlerde, son kullanma tarihi belirtilen ve çabuk bozulma tehlikesi bulunan ürünlerde, sağlık ve hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünlerde, ürün üzerindeki mühür, etiket, açma bandının zarar gördüğü ürünlerde, teslimat sonrasında farklı ürünlerle karıştırılan ve yapısı itibari ile tekrar ayrılması mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
 4. Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün faturasının gönderilmesi şarttır.
 5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit  

      tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı    

      iptal edilir. 

 1. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' ya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 3. İade edilmek istenen ürünün, ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde iade mümkün değildir.
 4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. 
 5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 6. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:


OLİVNİA ZEYTİNYAĞI GIDA VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ


EPOSTA: