M.Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1.TARAFLAR


İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.


SATICI : OLİVNİA ZEYTİNYAĞI GIDA VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ

 (Sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

ALICI :

(sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)


İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini, Gizlilik ve Güvenlik Politikasını, Kişisel Veriler Politikasını, İade ve Caymaya ilişkin düzenlemeleri peşinen kabul eder.


2.SÖZLEŞMENİN KONUSU


Bu, sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


3. TARAFLARIN BİLGİLERİ

SATICI : 

OLİVNİA ZEYTİNYAĞI GIDA VE TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ (Yüreğir V.D.6410720998)
Adres: YENİ MAH. 4387 SOK. NO:1 İÇ KAPI NO:1SARIÇAM /ADANA
Telefon: 
Eposta: 


ALICI :

Ad-Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

Eposta:


4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ


4.1. Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise kampanya koşulları kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerlidir. SATICI kampanya süresini uzatma ya da süresinden önce sona erdirme hakkına sahiptir.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.


Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

KDV

Ara Toplam
(KDV Dahil)


Kargo Tutarı

Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı     :

Teslimat Adresi           :

Teslim Edilecek kişi     :

Fatura Adresi       :

Sipariş Tarihi             :

Öngörülen Teslimat tarihi  :


4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.


5. GENEL HÜKÜMLER


5.1. ALICI, SATICI’nın internet sitesine üye olmak ve/veya bu sözleşmeyi kabul etmek ile SATICI’NIN, internet sitesinde açıklanmış olan Gizlilik ve Güvenlik Politikasını, Kişisel Veriler Politikasını, İade ve Caymaya ilişkin düzenlemelerini kabul etmiştir. ALICI, kişisel verilerinin bu politikalar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebileceğine açıkça rıza vermiştir.

5.2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.4. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.6. SATICI, sipariş konusu ürüne ilişkin ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması sebebi ile sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.10 ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın banka havalesi ya da EFT ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde ödemeyi yapan banka hesabına ödenir. ALICI’nın Iyzico ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile yaptığı ödemelerin iadesi 7 iş günü içinde gerçekleştirilir. Bu bedelin banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla, İletişim, bülten, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Ancak ALICI dilerse SATICI’ya e-posta ile ulaşarak ya da internet sitesi üzerinden pazarlamaya yönelik olarak iletişime geçilmemesi talebinde bulunabilir.

5.12. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve fatura iade edilmelidir.

5.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.14 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.


6. CAYMA HAKKI


6.1. ALICI ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ve bu süre içinde SATICI’ya bildirimde bulunarak cayma hakkını kullanabilir. Bununla birlikte ALICI’nın özel talebi ile hazırlanan kişiye özel ürünlerde, son kullanma tarihi belirtilen ve çabuk bozulma tehlikesi bulunan ürünlerde, sağlık ve hijyen açısından iadesi uygun olmayan ürünlerde, ürün üzerindeki mühür, etiket, açma bandının zarar gördüğü ürünlerde, teslimat sonrasında farklı ürünlerle karıştırılan ve yapısı itibari ile tekrar ayrılması mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir. 

6.2. İade edilmek istenen ürünün, ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde iade mümkün değildir.

6.3. ALICI, bu sözleşmeyi imzalamakla cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul etmiştir.  

6.4 Cayma hakkının kullanılması halinde ürünün faturasının iade edilmesi şarttır.

6.5.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7. YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ALICI veya SATICI’nın yerleşim yeri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz kabul edilmesi halinde diğer maddelerin geçerliliğini koruyacağını taraflar kabul etmiştir.


ALICI SATICI